Unik chans för synskadade att uppleva nyskriven dansföreställning

Dansföreställningen är speciellt framtagen för Bok och Biblioteksmässan och kommer att visas den 27 september kl.14:30 i den nordiska montern. Syntolknigen sker samtidigt som föreställningen och den övriga publiken kommer inte att märka n?got av denna unika möjlighet för synskadade. Ansvarig för syntolkningen är syntolken, dansaren och koreografen Jannine Rivel.
Om DanceAbility Finlands förställning ?Dancing Queen?
Gruppen best?r av dansare med och utan funktionsnedsättning där alla rörelser är likvärdiga, det som n?gon kan göra med hela kroppen, kan n?gon annan göra med ett finger eller en ögonrörelse. Under föreställningen utmanas v?ra föreställningar om vad som är som är normalt och inte, samtidigt som vi f?r uppleva hur man kan bygga en känsla av gemenskap genom rörelse och dans
Här kan du läsa mer om NVCs arrangemang p? Bok och Biblioteksmässan:
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Authors

Related posts

Top