Barn

Urovekkende drukningstall

?rets tre f?rste m?neder har krevd 18 drukningsofre. 17 av de omkomne er menn.

I fjor p? samme tid hadde tolv personer mistet livet ved drukning. I 2012 druknet til sammen 62 personer, det laveste antall som noen gang har v?rt statistikkf?rt, men s?, i 2013, opplevde vi nesten en dobling av tallene. Hele 119 personer omkom ved drukning.
Fylkesstatistikken for 2014 viser at Nordland topper med fire druknede, Vest-Agder har hatt tre, Hordaland, ?stfold og M?re og Romsdal har alle hatt to drukningsulykker hittil i ?r.
? De fleste ulykker kan unng?s, sier seniorr?dgiver Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.
? Dersom voksne menn tar p? seg redningsvest n?r de ferdes p? sj?en er sjansen st?rre for at vi kan glede oss over lavere drukningstall.
Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og ?rsakene til disse bygger p? elektronisk overv?kning av norske medier.
Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger p?: http://www.folkehjelp.no/drukning
Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanit?re solidaritetsorganisasjon. V?r visjon er solidariet i praksis.

Facebook.com/folkehjelp
Twitter.com/norskfolkehjelp

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Norway   #Pride House   #Pride Park   #Stein Runar