Utlendinger i kirkeasyl sendes ikke ut i julen

– Som hjelp til ? betale straumrekninga etter den kalde f?rvinteren, vil regjeringa gi ei ekstra utbetaling til alle som f?r bust?tte. Det skal ikkje vere slik at folk med d?rlig ?konomi skal uroe seg for om dei kan ha det varmt og godt i stova no i julehelga, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp).
Regjeringa vil foresl? ei ekstra utbetaling til alle som f?r bust?tte som hjelp til ? betale energirekninga. Ekstrautbetalinga blir 2 500 kroner for det f?rste medlem i husstanden og 100 kroner for kvart ekstra medlem. Ein familie p? fem vil d? f? utbetalt 2 900 kroner. Om lag 125 000 husstandar vil d? f? utbetalt til saman 318,5 mill. kroner i bust?tte. Stortinget f?r sak til handsaming rett over nytt?r og ekstrautbetalinga kan kome i byrjinga av mars.
– November m?nad blei den kaldaste p? mange ti?r og sprengkulda har halde seg inn i desember i store delar av landet. Samstundes har straumprisane auka. Mange vil no f? h?ge utgifter til oppvarming av bustaden. Det vil vere ei spesiell utfordring for dei som har d?rleg ?konomi. Bust?tta g?r til dei som har l?ge inntekter og h?ge buutgifter, seier Navarsete.
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Authors
Top