Utvalg skal kartlegge overgrep mot romanifolket

Norge f?r b?de skryt og kritikk i en ny FN-rapport om samenes situasjon i Norge, Sverige og Finland.
Rapporten er skrevet av FNs spesialrapport?r for urfolks rettigheter, professor James Anaya.
– Det er gledelig at FNs spesialrapport?r spesielt trekker frem konsultasjonsordningen mellom Sametinget og statlige myndigheter som et godt og viktig verkt?y. P? dette og en del andre omr?der beskriver rapporten Norge som et foregangsland for urfolks rettigheter. Samtidig peker rapporten p? utfordringer, som vi jobber med og er i dialog med Sametinget om, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.
Rapporten skal behandles i FNs menneskerettighetsr?d i september 2011. James Anaya bes?kte de samiske omr?dene i april 2010. Representanter fra de nordiske regjeringene og sametingene var tilstede under bes?ket.
– Rapporten innholder mange ulike temaer, p? ulike politikkomr?der. N? skal vi lese rapporten grundig, og det er for tidlig ? kommentere rapporten i mer detalj, sier statsr?d Aasrud.
Last ned rapporten fra FNs spesialrapport?r:
The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland (PDF)
Les mer p? spesialrapport?r James Anaya nettsider

Authors

Related posts

Top