V?gar vi ?ldras i Norden?

I dag p? internationella
äldredagen lanserar Nordens Välfärdscenter en ny bok: V?gar vi ?ldras i Norden?
Äldreomsorgen i Norden h?ller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister.Och även om det finns m?nga likheter s? har de nordiska länderna ocks? gjort olika vägval. S? sammanfattar fyra äldreomsorgsforskare i Norden utvecklingen i v?r nya bok: V?gar vi ?ldras i Norden?
De nordiska länderna st?r inför samma utmaningar som m?nga andra länder. De äldre blir fler, de lever längre, är friskare och vill ha bra v?rd. Samtidigt är en allt mindre andel av befolkningen ute i arbetslivet. Eftersom färre betalar till de skattefinansierade systemen är äldreomsorgen satt under h?rd press. M?nga fr?gor finns p? den politiska dagordningen ? allt fr?n hur kvaliteten i v?rd och omsorg ska upprätth?llas till hur äldre ska uppmuntras att klara sig mer själva. I den här publikationen har vi tittat p? n?gra av fr?geställningar som en ?ldrande befolkning väcker.
Behöver resurserna till äldreomsorgen ökas eller finns det andra sätt att klara de stigande
kostnaderna? Och g?r det att upprätth?lla kvaliteten p? omsorgen när fler behöver hjälp?
Vi har även fr?gat företrädare för äldreorganisationer i Norden om man v?gar ?ldras i deras land. Svaren finner du boken.
Läs om Anni Andersen som bor i Fredericia i Danmark. Kommunen har f?tt flera utmärkelser för sitt sätt att arbeta som syftar till att träna de äldre att klara sig själva s? bra som möjligt.
Och om kvalitet inom äldreomsorgen – en huvudfr?ga under de kommande ?ren. Kvalitetsarbete är
komplicerat och tar tid. G?r det att lära sig fr?n industrin där kvalitetsarbetet p?g?tt under en längre tid? Vi ställer fr?gan till ledande kvalitetsforskare i Norden.
Du kan beställa eller ladda ner boken gratis:

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Authors

Related posts

Top