Välfärdsteknologi och ekonomi

Det finns m?nga exempel fr?n de nordiska länderna p? att betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framg?ngsrik implementering av välfärdsteknologi. Det framg?r tydligt i v?r nya publikation om Välfärdsteknologi och ekonomi.
I debatten om välfärdsteknologi nämns ekonomi ofta som ett hinder. De omedelbara kostnaderna ses av m?nga kommuner som oöverstigliga. Men artiklarna fr?n Odense kommun och ?ge Dahlbergs beräkningar, visar tydligt p? att de omedelbara investeringarna relativt snabbt vänds i ekonomiska vinster.
Att ha fokus p? ekonomi ska inte förväxlas med fokus p? besparingar. Välfärdsteknologi har potential att vara b?de billigare och bättre. Utöver den ekonomiska potentialen, har välfärdsteknologi kvalitetsmässiga fördelar, exempelvis ökad självständighet, empowerment och bättre arbetsmiljö för personalen.
Ur inneh?llet:
Velf?rdstjenester i den nordiske velf?rdsmodel
Forskare och företag möts p? hälsocentral i Ule?borg
Innovasjon og teknologi i velferdstjenestene i Island
Välfärdsteknologin växer i Väster?s

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

Authors
Tags

Related posts

Top