Kulturpolitikk

Välkommen att diskutera nordisk funktionshinderpolitik!

Välkommen att diskutera nordisk funktionshinderpolitik!
17-09-2013 11:20 Nordens Välfärdscenter FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav p? att nationerna vidtar ändam?lsenliga ?tgärder för att avskaffa diskriminering samt att främja deltagande och jämlikhet. Med detta som utg?ngspunkt arrangerar Nordens Välfärdscenter ett seminarium om funktionshinderpolitik i Norden, den 19 november i Stockholm.

FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ställer krav p? att nationerna vidtar ändam?lsenliga ?tgärder för att avskaffa diskriminering samt att främja deltagande och jämlikhet.
Med detta som utg?ngspunkt arrangerar Nordens Välfärdscenter ett seminarium om funktionshinderpolitik i Norden, den 19 november i Stockholm.
Syftet med seminariet är att ge möjlighet till utbyte av erfarenhetet och kunskap mellan de nordiska länderna om m?l och om hur funktionshinderpolitiska fr?gor hanteras, implementeras och följs upp samt vilka effekter och konsekvenser politiken leder till.
Plats: Norra Latin, Stockholm
Datum och tid: 19 nov kl.9:00-16:15
Läs mer:
Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerr?det, social- och hälsosektorn.

A to już wiesz?  Barn i fare etter jordskjelv

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy