Politikk

VELDEDIG MOTESHOW MED KJENDISER: “OSLO GOES HOLLYWOOF” I NORGE

Statsr?d Audun Lysbakken i Barne- og likestillingsdepartementet delte i dag ut prisen for ?rets barne- og ungdomskommune 2009 til L?renskog. Kommunen har gjennom flere ?r gjort en stor innsats for ? skape gode oppvekstvilk?r for barn og ungdom. I ?r var 18 kommuner nominert.
– Jeg er stolt over ? kunne overrekke prisen til L?renskog kommune. Kommunen er et godt eksempel p? at barn og unge er viktige bidragsytere i utviklingen av et godt oppvekstmilj?. Jeg er s?rlig imponert over at bygging og utbedring av n?rmilj?anlegg har v?rt en av sakene barn og unges kommunestyre har f?tt gjennomslag for, sier statsr?d Audun Lysbakken.
L?renskogs ordf?rer ?ge Tokvam og leder i Barn og unges kommunestyre Karoline Ruud var i Skien for ? motta prisen i dag.
Barn og unges kommunestyre i L?renskog har m?ter der ordf?rer eller r?dmann deltar. De har 200.000 i budsjett som de deler ut til prosjekter.
L?renskog er en kommunei vekst, noe som gir b?de utfordringer og muligheter. I 2008 var 109 ulike nasjonaliteter bosatt i kommunen. Kommunen ser p? det kulturelle mangfoldet som en ressurs som skal benyttes, fremfor et problem som skal l?ses.
I juryens begrunnelse st?r det: “Kommunen har gode oppvekstvilk?r som et av satsningsomr?dene i kommuneplanen… I kommunen finner vi fire fritidsklubber, ferieklubb, aktivitetshus, ungdoms- og motorsenter, fritidstilbud for funksjonshemmede samt ungdommens kulturm?nstring. Det er en rekke kultur- og fritidstilbud for barn og ungdom, i tillegg til et rikt frivillig organisasjonsliv. Kommunen har imidlertid fortsatt en utfordring med ? gj?re lokalkulturen enda mer tilgjengelig for nye innvandrergrupper.”

Prisen for ?rets barne-og ungdomskommune er p? 250.000 kroner samt et litografi av kunstneren M.M Malvin
En egen jury nedsatt av Barne- og likestillingsdepartementet har st?tt for utvelgelsen av vinnerkommunen.
Juryen i 2009 har best?tt av f?lgende medlemmer:
?Leder av Landsr?det for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Bjarne D?hli, som har ledet juryen
?Barneombudets kontor ved r?dgiver Kari Stenquist
?Ungdom & Fritid v/organisasjonskonsulent Marit Bredesen
?Forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Anne Solberg

Similar Posts