Verdens fattigste takker for st?tten

Justisminister Knut Storberget og statssekret?r Alina Mihaela Bica signerte soningsoverf?ringsavtalen idag.
Justisminister Knut Storberget og statssekret?r Alina Mihaela Bica har i dag signert avtalen om soningsoverf?ring av domfelte mellom Norge og Romania.

? Kriminalitet er stadig mer internasjonal, p?peker justisminister Knut Storberget, som er opptatt av ? sikre Norge avtaler og et n?rt samarbeid p? justisomr?det med andre land.

Justisministeren arbeider m?lrettet med ? f? flere utlendinger som f?r dom i Norge, til ? sone i sitt eget hjemland. Avtalen med Romania vil gj?re det enklere ? overf?re rumenske domfelte til soning i hjemlandet og omvendt.

Avtalen effektiviserer og forenkler overf?ringsprosessen. Domfelte kan overf?res raskere enn det som i dag er mulig etter den europeiske konvensjonen. Avtalen legger opp til hurtigere saksbehandling og gir mulighet for soningsoverf?ring i tilfeller hvor overf?ring ikke er mulig per i dag. Eksempelvis stiller avtalen ikke krav til utvisningsvedtak for ? overf?re domfelte ved tvang, s? lenge den domfelte er borger av det landet han eller hun skal overf?res til og anses som bosatt der.

Sammenlignet med 2008 ble antallet soningsoverf?ringer fra Norge doblet i 2009. I tillegg til de 27 som er soningsoverf?rt hittil i ?r, er det truffet vedtak om overf?ring i fem saker hvor bare uttransporteringen gjenst?r. Videre er det mange p?g?ende saker. Det er per i dag 59 rumenske statsborgere i norske fengsler.

F?r avtalen trer i kraft, m? det foretas justeringer i Lov om overf?ring av domfelte. Lovendringen er n? p? h?ring.

Storberget signerte samtidig en avtale med Romania om generelt samarbeid mellom Norge og Romania p? justisomr?det.

Authors

Related posts

Top