Internasjonalt

Verdens toalettdag: Avf?ring tar liv

19-11-2012 15:02 Plan Norge En av tre mennesker i verden mangler skikkelig toalett. Deres dobes?k i friluft fyller hver dag opp en hel fotballbane. Dette bidrar til ? forurense vann og spre sykdommer som rammer barn spesielt. Diaré og kolera dreper flere barn enn hiv/aids, malaria og meslinger til sammen.

De fleste som d?r av vannb?rne sykdommer lever i Afrika s?r for Sahara, eller i Asia. ?rsaken til d?delighet er d?rlige sanit?rforhold, manglende hygiene og vannforurensning. Forklaringen ligger i fattigdom, og for disse menneskene kan en latrine bety forskjellen mellom liv og d?d.
Overtro gj?r mennesker syke
Ved siden av d?rlige sanit?rforhold er troen p? visse tabuer knyttet til avf?ring en ?rsak til vannb?rne sykdommer. Det kan handle om en forestilling om at onde ?nder kommer ut med avf?ringen dermed tvinger folk til ? gj?re sitt forn?dne i friluft, og helst i elver. Men elvevann brukes ofte til matlaging og rengj?ring, samt at barn leker i n?rheten. Dette ?ker risikoen for smitteoverf?ring og sykdom.

Ett gram menneskelig avf?ring kan inneholde 10 millioner virus, en million bakterier, 1000 parasitt cyster og 100 egg av innvollsorm. Dette bidrar til sykdommer som diaré, kolera, parasitter og innvollsorm. Bruk av latriner forhindrer disse bakteriene, virusene og parasittene i ? forurense vann, jord og mat og forhindrer denne type sykdommer.
Jenter og kvinner er ekstra utsatt
Ved siden av risikoen for sykdommer risikerer jenter som g?r p? do utend?rs ? bli utsatt for trakassering. De trenger derfor tilgang til trygge, private toaletter. Dette er spesielt viktig for ? sikre at jenter fortsetter med skolegang etter puberteten.
– Jentetoalett er et tiltak som fremmer utdanning av jenter. Det ? ha trygge sanit?rforhold, spesielt n?r man kommer i puberteten, innvirker b?de p? deres l?ring og helse. I Plan sikrer vi at alle skoler som bygges har sikre, separate toaletter for jenter og gutter. Dette handler om trygghet og verdighet for jentene, sier Helen Bj?rn?y, generalsekret?r i Plan Norge.
?Toalettlov? forhindrer barned?d
I 2011 opplevde folk nord i Kamerun et alvorlig utbrudd av kolera. Plan arbeidet da med ? bryte ned tabuer i samfunnet som gikk p? hvor man skulle gj?re fra seg. Gjennom holdningskampanjer og p?virkningsarbeid p? flere niv?er skapte Plan er forst?else hos lokalbefolkningen for sammenhengen mellom hygiene og gode sanit?rforhold slik at man unngikk kolera med p?f?lgende d?delighet. Lokale ledere fikk igjennom en lov som p?legger alle private hjem ? bygge latriner. Resultatet ble en reduksjon i de d?delige sykdommene kolera og diaré.
N?r ikke tusen?rsm?lene
FNs Tusen?rsm?l har satt som m?l at tre av fire mennesker i verden skal ha tilgang til tilstrekkelig gode sanit?rforhold innen 2015. Dette m?let er vi langt fra ? oppn? i dag.
– Enkle tiltak kan forhindre at barn d?r p? grunn av at folk gj?r fra seg i friluft, men da m? innsatsen ?kes. Det er god ?konomi ? investere i gode sanit?r forhold. Alle fortjener ordentlige toaletter og det redder liv, poengterer Bj?rn?y.
Plan Norge – 75 ?r for og med barn

A to już wiesz?  Mobilen som prispresser i julehandelen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy