Politikk

Verdensdagen med fokus p? vold og overgrep mot eldre.

Verdensdagen med fokus p? vold og overgrep mot eldre.
15-06-2011 08:49 Kommunal- og regionaldepartementet Fr? ? liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar p? eigne tiltak for kvinnelege politikarar no b?de fleire toppkandidatar og fleire kvinner p? listene enn landsgjennomsnittet.

Fr? ? liggje under landsgjennomsnittet, har kommunar som satsar p? eigne tiltak for kvinnelege politikarar no b?de fleire toppkandidatar og fleire kvinner p? listene enn landsgjennomsnittet.
– Sv?rt gledeleg, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. ? Eg meiner dette syner at systematisk jobbing for ? rekruttere kvinner i lokalpolitikken nyttar – sj?lv om det g?r langsamt. No er eg spent p? kva resultat som kjem ogs? etter valet 12. september.
Dei 22 utvalde kommunane i prosjektet Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken, testar ut ulike tiltak som kan gjere at kvinnedelen i kommunestyra aukar raskare enn den har gjort dei siste 20 ?ra. Desse 22 kommunane har i heile tidsromet 1979 ? 2007 lege eitt eller nokre f? prosent under det nasjonale gjennomsnittet n?r det gjeld kvinnedel mellom listekandidatar og kandidatar med stemmetillegg.
I ?r ligg kvinnedelen mellom listekandidatar, 1. kandidatar og kandidatar med stemmetillegg p? vallistene over landsgjennomsnittet i desse kommunane: Medan det nasjonale gjennomsnittet for kvinnedelen mellom listekandidatar er 41,7 prosent, s? er gjennomsnittet 42,2 prosent for utstillingsvindaugekommunane. Landsgjennomsnittet for kvinnedelen av listekandidatar med stemmetillegg er 41,3 prosent og for utstillingskommunane er det 43,1 prosent. N?r det gjeld kvinnelige kandidatar som st?r p? 1. plass p? listene, s? ser vi at i prosjektkommunane er gjennomsnittet 30,4 prosent, mens landsgjennomsnittet for kvinnelige kandidatar p? 1. plass er 27,9 prosent.
Samanliknar vi med vallistene fr? f?r utstillingsvindaugeprosjektet (med vallistene i 2007), s? ser vi at delen kvinner p? listene har g?tt opp fr? 41,2 til 42,2 prosent, delen kvinnelige 1.kandidatar har g?tt opp fr? 40,2 til 43,1 prosent og delen kvinner med stemmetillegg har g?tt opp fr? 27,0 til 30,4 prosent.
– Utstillingsvindaugekommunane pr?ver ut ulike tiltak. Eg er oppteken av at folkevalde landet rundt skal representere alle innbyggjarane p? ein god m?te, og d? m? kvinnedelen enda h?gare, seier Navarsete. ? Dette krev at politiske parti landet rundt er bevisste p? ? rekruttere kvinner inn i politikken, og legge tilh?va i politikken til rette ogs? for kvinner. No m? vi avvente valet og fordelinga av verva etterp? for ? sj? n?rare p? kva for tiltak som har verka godt. Effekten av tiltaka blir evaluert av valforskarar ved Uni Rokkkansenteret n?r resultatet av valet og konstitueringa ligg f?re.
Vallistene
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

A to już wiesz?  Antallet utenlandsadopsjoner gikk ned i 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy