Diplomati

Vestlendinger p? faddertoppen

Stadig flere nordmenn er fadder eller fast giver til bistand og gode form?l. Flest faddere er fra Hordaland, mens Rogaland er nummer to, og M?re og Romsdal er nummer tre. En ny rapport fra Deloitte viser at 14 000 ble faddere eller faste givere p? ett ?r. Det vil si at n?rmere hver 5 nordmann er fadder eller fast giver i landet.

Tall fra Plan Norge, som er en av de st?rste fadderorganisasjonene, viser at vestlendinger p? faddertoppen. Over 34 000 Plan-faddere er fra Vestlandet, det er den landsdelen som dominerer. Bare i Hordaland er det 14 000 faddere i Plan.
? Vi har 120 000 faddere og ser vi p? innbyggertall topper folk p? Vestlandet statistikken med 34 000 faddere og fadderfamilier. Hordaland er topp-fylket med 14 000 faddere. Vi er veldig glade for den store givergleden p? Vestlandet, og spesielt Hordaland. Fadderbidragene gj?r at vi kan jobbe langsiktig for ? gi barn i utviklingsland mulighet til ? utvikle seg og skape seg en bedre fremtid, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
Hordaland er topp-fylket
H?yest andel faddere per innbygger har Hordaland, som topp-fylket (med 13 949 faddere), med Rogaland som nummer to (11 159) og M?re og Romsdal (6534) p? tredjeplass.
? Hva som er grunnen til at st?rst andel kommer fra Vestlandet er vi ikke sikre p?, men folk her er ekstra rause og gavmilde, sier Bj?rn?y. Det kan jo godt tenkes at sj?farts- og misjonstradisjonen fra Vestlandet har f?tt landsdelen til ? rette blikket utover, fortsetter Bj?rn?y, som selv er vestlending og stolt av landsdelen.
Like mye bistand som melk
Rapporten fra Deloitte viser at n?rmere hver femte nordmann er fadder eller gir et fast bel?p til bistand og andre gode form?l. Det er en ?kning p? 14 000 bare p? ett ?r. 685 855 mennesker i Norge st?tter én eller flere organisasjoner som fadder eller faste givere. Faddere og faste givere gir ?rlig rundt 1,3 milliarder til organisasjoner. Det er like mye som nordmenn bruker p? melk i ?ret.
– Det er en turbulent tid i verden med naturkatastrofer, matmangel, flyktningkriser og ?konomiske nedgangstider. N?r vi har det s? godt i Norge er det naturlig ? tro at det er en sterk vilje i det norske folk til ? dele av rikdommen v?r og gi noe tilbake, sier Helen Bj?rn?y.
Kjersti fra Bergen er fadder
Kjersti Hafstad (39) er fadder i Plan. B?de hun og mora Inger Lise Vie (58) er Plan-faddere. B?de mor og datter bor i Bergensomr?det. De er blant de mange vestlendingene som er faddere. De har v?rt Plan-faddere i henholdsvis 13 og 8 ?r. Hafstad mener det er viktig ? v?re fadder, for p? den m?ten kunne bidra til utvikling for de som trenger det.
– Jeg ?nsker ? v?re fadder fordi jeg gjerne vil bidra til at flere barn f?r en bedre hverdag og fremtid. Jeg har selv sett at den type st?tte er sv?rt verdifull for barnet og barnets n?rmilj?, og at det nytter ? gi denne formen for st?tte. Det er de valg vi tar i dag som vil forme v?r morgendag, sier Kjersti Hafstad.
Tidligere i ?r var hun p? bes?k til fadderbarnet i Peru, p? vegne av sin mor, som er syk og derfor ikke kan dra. Kjersti har ogs? bes?kt sitt eget fadderbarn i 2006, og sett hvordan faddermidlene kommer barna til gode.

Jimmy fra Filtvet er fadder
Jimmy Westerheim (26) vokste opp i en familie som var Plan-faddere da han var liten. Da han ble student fikk han et fadderbarn. Etter hvert som han begynte ? jobbe, fikk han seg to til. I dag jobber Westerheim i et shippingselskap i Oslo.
Westerheim mener at det er betydningsfullt ? v?re fadder, og kunne bidra med et fast bel?p i m?neden, og han synes det er viktig ? kunne bidra n?r man har r?d til det.
– Det er tilfeldig at jeg bor her i et av de rikeste landene i verden. Jeg synes selv det er riktig ? bidra med faste bel?p i m?neden til gode form?l. Dersom jeg kan dele av mine inntekter til andre som ikke har like mye, f?les det riktig. Han gir fast til flere organisasjoner.

Kort om rapporten
For tredje ?ret p? rad har Deloitte gjennomf?rt en unders?kelse for ? se p? hvor mange nordmenn gir og hvor mye.
Unders?kelsen kom i januar 2013 og viser at 14000 ble faste givere og faddere i Norge p? ett ?r.

Det er 685 855 mennesker i Norge som gir til en eller flere organisasjoner som fadder eller faste givere.

Rundt 17 prosent av alle nordmenn over 18 er fadder eller fast giver, det vil si n?rmere hver femte nordmann.

Det har v?rt en ?kning i antall faddere og faste givere til alle organisasjoner som har svart p? unders?kelsen (82 organisasjoner).

Organisasjonenes inntekter fra faddere og faste givere var p? 1,3 milliarder kroner i 2011.

Rapporten viser at det er organisasjoner som jobber for barn har flest faste givere. Plan Norge er den organisasjonen som har h?yest inntekt fra faddere/faste givere, etterfulgt av SOS-barnebyer og Redd Barna.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Similar Posts