Barn

Vi bruker mer legemidler

Vi bruker mer legemidler
06-03-2014 13:59 Apotekforeningen I 2013 ble det omsatt legemidler i Norge for 19,5 milliarder kroner, en ?kning p? 4,3 prosent fra 2012. Forbruket m?lt i doser ?kte med 2,6 prosent fra ?ret f?r. Dette er en vesentlig st?rre ?kning enn ?ret f?r.

Totalt omsatte apotekene for 25,8 milliarder kroner i 2013. Hver nordmann brukte i gjennomsnitt legemidler for 3 862 [1] kroner fjor.
Det var 46,8 millioner kunder i apotekene i 2013. ? Dette betyr at hver voksne person i gjennomsnitt er i kontakt med helsepersonell i apotek en gang i m?neden. Det er en enorm ressurs for publikum ? ha s? enkel tilgang til helsetjenesten, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen. P? resept ble det i fjor ekspedert 49,1 millioner legemiddelpakninger i apotekene. 57 prosent av legemiddelpakningene er p? bl?resept, der folketrygden tar det meste av regningen. 39 prosent er p? hvite resepter, der kunden betaler selv.
– Det er beskjedne endringer i nordmenns legemiddelbruk de siste ?rene n?r vi ser p? totalbildet. Forbruket m?lt i doser ?kte med 2,6 prosent, mens folketallet ?kte med 1,3 prosent. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,4 doser medisin hver dag hele ?ret, forteller Soldal.
Tabell 1. Total omsetning i apotek 2013, fordelt p? varegrupper
2013 mill. kr inkl. mvaProsent endring 2012-13
Reseptpliktige
legemidler 17 3004,5
Reseptfritt2 2093,3
Sum alle legemidler19 5084,3
Andre varer6 305-1,0
Totalt 25 8133,0

Det ble i 2013 totalt solgt legemidler for 19,5 mrd. kroner, en ?kning p? 4,3 prosent i forhold til 2012. Det er sykehusapotekene som har hatt den st?rste omsetnings?kningen p? legemidler p? 9,4 prosent, mens omsetningen av legemidler i prim?rapotekene ?kte med 2,8 prosent i fjor.Det ble omsatt legemidler p? bl? resept for 9 674 mill. kroner i 2013, en ?kning p? 3,4 prosent fra ?ret f?r. Av dette dekket folketrygden 8 603 mill. kroner, mens pasientene selv dekket i underkant av 1,1 mrd. kroner. Statens utgifter til bl?reseptlegemidler har ?kt med 4,6 prosent fra 2012 til 2013.
For oversikt over de mest brukte og mest omsatte legemidlene i 2013, se vedlagte .
[1] Alle tall gjelder omsetning gjennom apotek. Legemiddelsalg gjennom andre kanaler er ikke inkludert.
Om apotekforeningen
Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.
Alle apotek, b?de privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre.
Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les v?r ?Strategi for apotek 2012-2014?.

A to już wiesz?  Scandic f?rst i verden med e-l?ringsprogram om nedsatt funksjonsevne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy