Utenrikspolitikk

Vil gj?re hverdagen bedre for h?rselshemmede barn

Gjennom to nye kortfilmer kan pedagoger og foreldre til h?rselshemmede barn f? nyttig kunnskap om hvordan man kan gj?re hverdagen i barnehage og skole bedre.
For foreldre som har barn med h?rselshemminger, og som skal inn i en institusjon med h?rende barn, er disse overgangene ofte i overkant spennende. Erfaringsmessig krever dette stor grad av tilstedev?relse og kunnskap.
– HLF opplever at foreldre s?ker mye informasjon n?r h?rselshemmede barn skal starte i barnehage eller skole. Gjennom gode eksempler presentert i to kortfilmer, ?nsker vi ? bidra til ? dekke informasjonsbehovet, sier HLFs generalsekret?r Anders Hegre.
Prosjektet “Fra baby til barnehagebarn til elev” har utviklet to filmer som myndiggj?r og motiverer foreldre til m?lrettet handling i de to aktuelle fasene, nemlig ved oppstart i barnehagen og p? skolen.
Ideelt sett skal alle ting ligge til rette for barn og foreldre i disse viktige og s?rbare fasene. Institusjoner og foreldre b?r snakke sammen i god tid f?r barnet melder sin ankomst, og i samr?d finne frem til gode l?sninger.
– I realiteten er det imidlertid ofte foreldrene som initierer tilrettelegging og samarbeid. Dette initiativet krever kunnskap p? en rekke omr?der, blant annet om akustikk, hjelpemidler, pedagogikk og jus. De f?rreste av oss har en slik kompetanse. HLF ?nsker derfor ? tilby foreldrene et verkt?y som gir dem innsikt nok til ? kunne jobbe konstruktivt med dette, sier Hegre.
Filmene er ogs? laget slik at barnehagepersonell, l?rere og ledelse ogs? kan l?re om behovene til h?rselshemmedes barn, og foreldrene skal kunne bruke filmene i dialogen med institusjonene.
Prosjektet har mottatt ?konomisk st?tte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Informasjonsfilmene er produsert av Furore film og er tekstet p? norsk og urdu.
Du kan se filmene her:
Fra baby til barnehagebarn (norsk tekst)

Fra baby til barnehagebarn (tekstet p? urdu)
Fra barnehagebarn til elev (norsk tekst)
Fra barnehagebarn til elev (tekstet p? urdu)
HLF (H?rselshemmedes Landsforbund) er landets st?rste organisasjon for personer med en funksjonsnedsettelse med sine 55.000 medlemmer. HLF organiserer h?reapparatbrukere, personer med tinnitus, meniere, CI, d?vblitte/sterkt tungh?rte samt foreldre og h?rselshemmede barn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AMO   #Atle Hamar   #Overslag Stiftelsestilsynet