Vinn en fargeglad oppussing og f? bedre milj? i barnehagen

I 2011 ?kte den gjennomsnittlige behandlingstiden for adopsjoner gjennom Adopsjonsforum med 4 m?neder. Men ventetiden er ikke like lang i alle land.
I 2011 ?kte den totale tiden for en adopsjonsprosess for sjette ?r p? rad. I 2010 tok det foreldre gjennomsnittlig 3 ?r og 9 m?neder fra de var registrert som s?kere i Adopsjonsforum, til de var hjemme med barn. I 2011 tok samme prosess gjennomsnittlig 4 ?r og 1 m?ned i 2011. Den samlede tiden ?kte alts? med 4 m?neder i forhold til ?ret f?r.
Ventetiden er imidlertid ikke like lang i alle Adopsjonsforums samarbeidsland. I Chile s? vi at ventetiden tilsynelatende gikk opp fra 1 ?r 6 mnd. i 2010 til 2 ?r og 10 m?neder i fjor. Men en viktig feilkilde her er at flere s?kere har byttet til Chile etter ? ha ventet i andre land f?rst. Tiden familiene ventet i Chile var derfor vesentlig kortere. I 2011 gikk ventetiden i Peru ned fra 3 ?r og 1 mnd. i 2010 til 2 ?r og 5 mnd. For India kunne vi registrere en stabil ventetid p? 2 ?r 3 mnd. i 2011 ? samme som ?ret f?r.
Lavere enn snittet
Andre land opplevde en ?kning i behandlingstiden, selv om denne fremdeles ligger lavere enn gjennomsnittet. For Etiopia var ?kningen fra 2 ?r og 6 mnd. i 2010 til 2 ?r og 8 m?neder i 2011. For Sri Lanka kunne vi registrere en ?kning i ventetiden fra 1 ?r 5 mnd. i 2010 til 2 ?r i 2011. Madagaskar var et nytt samarbeidsland i 2010. Da var gjennomsnittstiden 1 ?r og 6 mnd., og denne ?kte til 2 ?r 1 m?ned i 2011. Ventetiden for Filippinene ?kte fra 2 ?r 10 m?neder i 2010 til 3 ?r 3 m?neder i 2011.
Bolivia er blant landene med lengst ventetid, selv om den gikk litt ned i 2011 fra 4 ?r og 1 mnd. i 2010 til 4 ?r. Gjennomsnittlig tid p? Colombia gikk markert opp fra 3 ?r 2 mnd. i 2010 til 3 ?r og 7 m?neder i fjor. For familier som fikk barn fra Kina steg tiden fra 4 ?r 2 mnd. i 2010 til 4 ?r og 8 m?neder. For ordin?re tildelinger er ventetiden passert 5 ?r og 4 m?neder, men adopsjoner av barn med s?rskilte omsorgsbehov trakk gjennomsnittet ned. Disse sakene kan behandles “utenom tur” i forhold til den ordin?re ventelisten.
Opptil seks ?r i k?
Siden 2006 er det i h?y grad Kina som har bidratt til ? forlenge den gjennomsnittlige ventetiden. Da hadde Kina tatt imot langt flere s?knader enn hva landet hadde av barn tilgjengelige for adopsjon. Fremdeles st?r s?kere fra 2006 i k?.
2011-statistikken viser ogs? at gjennomsnittlig behandlingstid i Norge gikk ned med 1 m?ned. En av grunnene til dette er at antall nye adopsjonss?knader har g?tt ned. Adopsjonsforum erfarer ogs? at en del kommuner har g?tt inn for ? effektivisere behandlingstiden for adopsjonss?knader.
NB: For mindre land som Peru, Bolivia og Madagaskar er formidlingstallene s? lave at endringene kan skyldes tilfeldigheter snarere enn klare tendenser. Tallene for gjennomsnittstid b?r derfor tas med flere klyper salt.
Foto: IRINNews
Adopsjonsforum er en humanit?r forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. V?rt utgangspunkt er at adopsjon skal v?re til barnets beste. Gjennom v?r bistandsavdeling Bistand for barn, st?tter vi ogs? foreldrel?se og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.

Authors

Related posts

Top