Violet (19) fra Malawi er tidenes yngste taler p? Oslo Freedom Forum

Kjell Erik ?ie blir ny leder av det offentlige utvalget som skal gjennomg? og vurdere behovet for endringer i barnehagelovverket. – Utvalget skal bidra med forslag til lovendringer for ? sikre likeverdig og h?y kvalitet i alle barnehager, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
?ie er programdirekt?r i Plan Norge og overtar rollen etter at konstituert fylkesmann da Sylvia Brustad har m?ttet trekke seg av helsemessige ?rsaker. Utvalget har f?tt forlenget frist fram til 1. desember 2011.
De siste ?rene har det v?rt en storstilt utbygging av barnehageplasser, det er innf?rt en lovfestet rett til plass, og barnehagesektoren er rammefinansiert. – N?r kommunene n? har f?tt ?kt ansvar, er det viktig at vi fortsatt kan styre barnehagesektoren p? en god m?te, sier Halvorsen.
Kunnskapsministeren er sv?rt forn?yd med at ?ie p?tar seg oppgaven som ny leder for utvalget som ble oppnevnt av regjeringen 25. juni 2010. Utvalget er bredt sammensatt av fagpersoner fra forskningsmilj? og representanter fra statlig og kommunal sektor.
Utvalget best?r for ?vrig av f?lgende medlemmer:

Professor Victor Norman, Bergen
Seniorr?dgiver Oda Randi Reinfjord, Trondheim
Direkt?r Hans Christian Holte, Oslo
F?rsteamanuensis Per Botolf Maurseth, Oslo
R?dmann Karl Audun Fagerli, Lierne
Forsker Lars Gulbrandsen, Oslo
Ordf?rer Hanne Braathen, Storfjord
F?rsteamanuensis Berit Bae, Oslo
R?dgiver Jon Christian Fl?ysvik Nordrum, Oslo
Politisk r?dgiver Aashild Ravnanger, Ask?y (Utdanningsforbundet)
Administrerende direkt?r Arild Olsen, Bod? (Private Barnehagers Landsforbund)
Seksjonsleder Mette Henriksen Aas, T?nsberg (Fagforbundet)
Les utvalgets mandat her (pdf).

Tweet
Del

Authors

Related posts

Top