Diplomati

Vold mot barn hindrer utvikling

Vold mot barn hindrer utvikling
04-06-2013 06:21 Plan Norge 18 ?r gamle Marcela bor i El Salvador, et av de mest voldelige landene i verden. Her lever mange med at vold er blitt en del av hverdagen. Jenter blir trakassert og mange blir tvunget til ? ha sex. Konsekvensene er ?deleggende, mange blir gravide og dermed tvunget til ? avslutte sin utdanning. Men gjennom prosjekt "Cultura de Paz" (Culture of Peace) bidrar Marcela til ? redusere volden.

18 ?r gamle Marcela bor i El Salvador, et av de mest voldelige landene i verden der mange lever med at vold er blitt en normal del av hverdagen. I hennes hjemby San Salvador gruer jentene seg til ? g? p? skolen etter at de har kommet i puberteten. De blir rutinemessig trakassert og mange blir tvunget til ? ha sex. Konsekvensene er spesielt ?deleggende for de jentene som blir gravide, og dermed tvunget til ? avslutte sin utdanning.
– Jeg kunne v?rt en av disse jentene, om jeg ikke blitt klar over mine rettigheter, sier Marcela. Hun ble for noen ?r siden med i et prosjekt der hun l?rte om barns rett til ikke ? bli utsatt for vold. Prosjektet er st?ttet av Plan.
I dag bidrar Marcela til ? redusere volden i lokalsamfunnet ved ? informere om barns rettigheter gjennom radio og film. Hun deltar i et prosjekt kalt “Cultura de Paz” (Culture of Peace), hvor hun har f?tt oppl?ring i ? ?ke bevisstheten blant andre unge mennesker i lokalsamfunnet sitt p? vold. Vold mot barn og spesielt jenter er da sentrale temaer.
Marcela er et eksempel p? at det nytter ? endre denne voldelige tendensen i Latin-Amerika. Marcela er fortsatt singel og en rollemodell for yngre jenter. Hun tar h?yere utdanning og er en forkjemper for jenters rettigheter i samfunnet.
– ? l?re om mine rettigheter og jobbe mot vold, har endret livet mitt, men det er fortsatt for mange jenter i mitt lokalsamfunn som m?ter vold og dropper ut av skolen p? grunn av det, sier hun.
Vold mot barn er sv?rt utbredt
At barn, og jenter spesielt, utsettes for vold er et globalt problem. Statistikken viser at mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn opplever vold hvert ?r, i f?lge Unicef. Mange voldsovergrep skjer i skolen.
Generalsekret?ren i Plan Norge, Helen Bj?rn?y, mener tallene er oppsiktsvekkende.
? Tallene er alarmerende. Det er en rettighet for barn ? bli beskyttet mot vold, og vold mot barn er et hinder for utvikling. Bekjempelse av vold og overgrep mot jenter, blant de viktigste likestillingskampene i verden i dag. Plan jobber med ?kt likestilling, med ikke-voldelig disiplin i skolen, og med ? endre holdninger hos voksne, men vi ?nsker et forpliktende internasjonalt engasjement for ? stoppe all vold mot barn.
Over 220 millioner barn opplever seksualisert vold
Verden over har anslagsvis 150 millioner jenter og 73 millioner gutter opplevd seksualisert vold.
– N?r s? mange barn blir misbrukt ? oftest av mennesker de kjenner og b?r kunne stole p? ? skaper dette en grunnleggende mistillit som forplanter seg gjennom generasjoner og til ulike deler av samfunnet, sier Bj?rn?y.
Plan h?per p? internasjonal innsats for ? redusere vold mot barn
31. mai mottok FNs generalsekret?r forslag til nye utviklingsm?l som skal erstatte de eksisterende FNs Tusen?rsm?l for fattigdomsreduksjon som l?per ut i 2015.Her var bekjempelse av vold mot barn inkludert.
– Det sv?rt gledelig at to av delm?lene, n? g?r p? ? f? en slutt p? vold mot barn, sier Bj?rn?y.
Det foresl?s ogs? et m?l om ? f? slutt p? barneekteskap, som er en alvorlig form for vold mot barn.
– Plan mener at mangelen p? m?l knyttet til bekjempelse av vold mot barn er en av de st?rste svakhetene i Tusen?rsm?lene. Vi er derfor sv?rt forn?yde med at vi har f?tt gjennomslag for ? inkludere disse m?lene i utkastet til utviklingsm?lene som skal gjelde etter Tusen?rsm?lene.
Fakta om vold mot barn:
– Mellom 500 millioner og 1,5 milliarder barn opplever vold hvert ?r (Unicef).
– Mange opplever vold i skolen, i noen land er mer enn 80 prosent av elevene utsatt for vold i skolen, i form av fysisk avstraffelse.
– Millioner av barn lever i frykt for ? bli fysisk mishandlet.
– Anslagsvis 150 millioner jenter og 73 millioner gutter har opplevd seksuell vold p? verdensbasis.
– Nesten halvparten av alle seksuelle overgrep er beg?tt mot jenter under 16 ?r.
– Rapporter tyder p? at barn s? unge som seks ?r er utsatt for voldtekt, men det er grunn til ? tro at ogs? yngre barn blir utsatt for voldtekt.
– FN markerer vold mot barn dagen 4. juni. Det er i ?r 30 ?r siden f?rste gang denne dagen ble markert.
Tallene er hentet fra rapporten A girl?s right to learn without fear, working to end gender-based violence at school, (2013) se http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/campaigns/a-girl2019s-right-to-learn-without-fear.

A to już wiesz?  ? Skandal?st kurstilbud

Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy