Internasjonalt

World Economic Forum i Davos: ? Finanskrisen krever ?kt jentesatsing

En ny rapport fra Plan og Overseas Development Institute i London viser at verdens fattige jenter og kvinner er de som rammes hardest av finanskrisen. Plan mener deler av l?sningen ogs? ligger hos jentene.

? I harde ?konomiske tider har vi en tendens til ? falle tilbake til tradisjonelle kj?nnsrollem?nstre. Dette hemmer jenters og kvinners deltakelse i samfunnet og dermed den ?konomiske utviklingen, sier Bj?rn?y.
Rapporten ?Off the balance sheet: the impact of economic crisis on girls and young women? viser at fattige jenter og unge kvinner utsettes for en dobbel risiko n?r de rammes av ?konomiske kriser: Samtidig som familien f?r d?rligere ?konomi, bygges ofte velferdsordningene ned. Dette resulterer i at jenter tas ut av skolen for ? arbeide eller blir giftet bort, og at helse- og utdanningstilbud samtidig blir d?rligere.
Utdanning og sysselsetting en del av l?sningen
? Utdanning av jenter og sysselsetting av kvinner er en av l?sningene p? den globale finanskrisen. Gjennom v?r egen nye historie har vi sett hvor enormt viktig kvinners deltakelse i samfunnet har v?rt for den ?konomiske veksten. Vi fors?ker ? f? inn dette budskapet under toppm?tet i Davos denne uken, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
Leder av Plan International Nigel Chapman er til stede i Davos. Et av organisasjonens konkrete innspill til delegatene er gratis ungdomsskoleutdanning for alle barn, ?kt utviklingshjelp fra industrilandene, ?kt fokus p? ? skaffe flere arbeidsplasser og legge forholdene til rette for at flere jenter f?r utdanning.
Gap mellom gutter og jenter
Rapporten om jenter og finanskrisen viser at jenter i ulike aldre rammes hardere enn sine br?dre n?r det er ?konomiske nedgangstider. M?nsteret gjentar seg i vidt forskjellige land og i ulike tidsepoker.
Funn fra s? ulike land som Bangladesh og Peru viser at matmangel er vanligere hos jenter enn hos gutter i ?konomisk trange tider.
? Barned?deligheten stiger i nedgangstider, og ?ker mer for jenter enn for gutter. 1 prosent fall i BNP betyr at 7 flere jenter d?r per 1000 jenter som f?des.
? Tall fra verdensbanken viser at 5 prosent flere jenter og 3 prosent flere gutter fullf?rer barneskolen i gode tider, men synker med 29 prosent for jenter og 22 prosent for gutter i ?konomiske nedgangstider.
? Gapet mellom deltakelse av gutter og jenter ?ker for hvert klassetrinn. P? barneskolen i utviklingsland er det 7 prosent flere gutter, mens det p? videreg?ende skole er 15 prosent flere gutter enn jenter og p? h?yere utdanning 40 prosent flere gutter.
? Omfanget av vold, overgrep og fors?mmelse ?ker. Jenter i en desperat ?konomisk situasjon vil oppleve risiko for ? bli giftet bort mens de enda er barn, blir kastet ut i barnearbeid og i prostitusjon.
? Barns rett til ? bli h?rt og delta i samfunnet blir nedprioritert, og barna som befinner seg i en s?rbar situasjon, blir enda mer s?rbare.
? Arbeidsledigheten ?ker mer for jenter enn for gutter. F.eks. er n? 60 prosent av ungjenter i Hellas arbeidsledige mot omtrent 40 prosent av guttene.
Plans r?d til deltakerne p? World Economic Forum i Davos:
? Gratis utdanning til alle barn ut ungdomskolen
? Industriland skal gi minimum 0,7 prosent til utviklingshjelp
? Det offentlige og det private b?r jobbe for ? skape flere arbeidsplasser
? Myndigheter m? skape motivasjon for familier for ? holde jentene p? skolebenken (eks. skolemat eller ?konomisk kompensasjon)

Rapporten er sendt til de norske deltakerne p? World Economic Forum, blant dem Kronprinsparet, utenriksministeren, utviklingsministeren, n?rings- og handelsministeren og konsernsjefene i blant andre Telenor, Ferd, Yara, Orkla og VimpelCom.
Rapporten kan lastes ned under eller i kolonnen til h?yre.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy