Internasjonalt

World Economic Forum i Davos: ? Finanskrisen krever ?kt jentesatsing

World Economic Forum i Davos: ? Finanskrisen krever ?kt jentesatsing
23-01-2013 07:00 Plan Norge En ny rapport fra Plan og Overseas Development Institute i London viser at verdens fattige jenter og kvinner er de som rammes hardest av finanskrisen. Plan mener deler av l?sningen ogs? ligger hos jentene.

En ny rapport fra Plan og Overseas Development Institute i London viser at verdens fattige jenter og kvinner er de som rammes hardest av finanskrisen. Plan mener deler av l?sningen ogs? ligger hos jentene.

? I harde ?konomiske tider har vi en tendens til ? falle tilbake til tradisjonelle kj?nnsrollem?nstre. Dette hemmer jenters og kvinners deltakelse i samfunnet og dermed den ?konomiske utviklingen, sier Bj?rn?y.
Rapporten ?Off the balance sheet: the impact of economic crisis on girls and young women? viser at fattige jenter og unge kvinner utsettes for en dobbel risiko n?r de rammes av ?konomiske kriser: Samtidig som familien f?r d?rligere ?konomi, bygges ofte velferdsordningene ned. Dette resulterer i at jenter tas ut av skolen for ? arbeide eller blir giftet bort, og at helse- og utdanningstilbud samtidig blir d?rligere.
Utdanning og sysselsetting en del av l?sningen
? Utdanning av jenter og sysselsetting av kvinner er en av l?sningene p? den globale finanskrisen. Gjennom v?r egen nye historie har vi sett hvor enormt viktig kvinners deltakelse i samfunnet har v?rt for den ?konomiske veksten. Vi fors?ker ? f? inn dette budskapet under toppm?tet i Davos denne uken, sier generalsekret?r i Plan Norge Helen Bj?rn?y.
Leder av Plan International Nigel Chapman er til stede i Davos. Et av organisasjonens konkrete innspill til delegatene er gratis ungdomsskoleutdanning for alle barn, ?kt utviklingshjelp fra industrilandene, ?kt fokus p? ? skaffe flere arbeidsplasser og legge forholdene til rette for at flere jenter f?r utdanning.
Gap mellom gutter og jenter
Rapporten om jenter og finanskrisen viser at jenter i ulike aldre rammes hardere enn sine br?dre n?r det er ?konomiske nedgangstider. M?nsteret gjentar seg i vidt forskjellige land og i ulike tidsepoker.
Funn fra s? ulike land som Bangladesh og Peru viser at matmangel er vanligere hos jenter enn hos gutter i ?konomisk trange tider.
? Barned?deligheten stiger i nedgangstider, og ?ker mer for jenter enn for gutter. 1 prosent fall i BNP betyr at 7 flere jenter d?r per 1000 jenter som f?des.
? Tall fra verdensbanken viser at 5 prosent flere jenter og 3 prosent flere gutter fullf?rer barneskolen i gode tider, men synker med 29 prosent for jenter og 22 prosent for gutter i ?konomiske nedgangstider.
? Gapet mellom deltakelse av gutter og jenter ?ker for hvert klassetrinn. P? barneskolen i utviklingsland er det 7 prosent flere gutter, mens det p? videreg?ende skole er 15 prosent flere gutter enn jenter og p? h?yere utdanning 40 prosent flere gutter.
? Omfanget av vold, overgrep og fors?mmelse ?ker. Jenter i en desperat ?konomisk situasjon vil oppleve risiko for ? bli giftet bort mens de enda er barn, blir kastet ut i barnearbeid og i prostitusjon.
? Barns rett til ? bli h?rt og delta i samfunnet blir nedprioritert, og barna som befinner seg i en s?rbar situasjon, blir enda mer s?rbare.
? Arbeidsledigheten ?ker mer for jenter enn for gutter. F.eks. er n? 60 prosent av ungjenter i Hellas arbeidsledige mot omtrent 40 prosent av guttene.
Plans r?d til deltakerne p? World Economic Forum i Davos:
? Gratis utdanning til alle barn ut ungdomskolen
? Industriland skal gi minimum 0,7 prosent til utviklingshjelp
? Det offentlige og det private b?r jobbe for ? skape flere arbeidsplasser
? Myndigheter m? skape motivasjon for familier for ? holde jentene p? skolebenken (eks. skolemat eller ?konomisk kompensasjon)

A to już wiesz?  Droger, män och rock n? roll ? Den kvinnliga rockstjärnans perspektiv

Rapporten er sendt til de norske deltakerne p? World Economic Forum, blant dem Kronprinsparet, utenriksministeren, utviklingsministeren, n?rings- og handelsministeren og konsernsjefene i blant andre Telenor, Ferd, Yara, Orkla og VimpelCom.
Rapporten kan lastes ned under eller i kolonnen til h?yre.

Plan Norge – 75 ?r for og med barn

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy